Mittwoch, 30. September 2009

BIROUL DE COORDONARE BISERICI FORTIFICATE


Biroul de Coordonare Biserici Fortificate a fost înfiinţat în luna mai a anului 2007 ca şi proiect în cadrul serviciului tehnic al Consiliului Superior al Bisercii Evanghelice C.A din România şi este finanţat în faza iniţială de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ).
Prin fondarea Biroului de Coordonare Biserici Fortificate, Biserica Evanghelică, în calitate de beneficiar al proiectului, a întreprins un pas important înspre întreţinerea acestei moşteniri istorico- culturale şi arhitectonice unice în Europa.
Din păcate numeroase biserici fortificate se află într-o stare critică de deteriorare avansată. În ciuda finanţărilor acordate de membrii organizaţiilor saşilor originari din România şi stabiliţi in Germania, comunitătăţile tot mai restrânse ale saşilor transilvăneni rămaşi în ţară nu reuşesc să mai facă faţă întreţinerii bisericilor fortificate. Din păcate există biserici fortificate care nu se mai află în folosinţa nici unei comunităţi, fapt care duce la o deteriorare şi mai rapidă a clădirilor. În vederea prevenirii aceastei pierderi ameninţătoare a acestor clădiri istorice, nu se duce lipsă nu doar de finanţările necesare, ci de asemenea şi de un concept adecvat prin care să oprească avansarea procesului de degradare.

CARE SUNT PRIORITATILE IN ACTIVITATEA BIROULUI DE COORDONARE?


Biroul de coordonare biserici fortificate are 3 priorităţi de activitate: 

 • crearea legăturii dintre diferitele iniţiative şi proiecte care se concentrează asupra bisericilor fortificate şi,
 • planificarea şi implementarea „Programul de salvare de urgenţă a bisericilor fortificate“ 
 • obţinerea de finanţări pentru implementarea măsurilor de intervenţie.
Activitatea biroului are ca şi obiectiv central implementarea măsurilor de intervenţie pentru a opri avansarea procesului de degradare. Problematica posibilităţilor de folosire ulterioară şi folosire în alte scopuri a clădirilor, precum şi cea a găsirii unor soluţii de dezvoltare pe termen lung, nu sunt deocamdată constituente directe ale programului de întreţinere. Doar prin implementarea rapidă şi corespunzând reglementărilor privind protecţia
monumentelor a măsurilor de reparaţie se vor crea premisele pentru proiecte pe termen mediu şi termen lung.

CARE SUNT RESPONSABILITĂŢILE PRELUATE DE BIROUL DE COORDONARE?

În scopul creării legăturii între diferitele proiecte şi iniţiative, Biroul de Coordonare Biserci Fortificate face următorii paşi concreţi şi ia următoarele măsuri:
 • elaborarea unei baze de date cu inventarierea stării de degradare în care se află toate bisericile fortificate şi modul lor de folosire,
 • organizarea de workshopuri în scopul informării şi implicării specialiştilor şi a persoanelor interesate de acest subiect,
 • elaborarea unor manuale şi broşuri cuprinzând materiale tehnice şi informative pentru realizarea unei proceduri de abordare unitare din punct de vedere profesional şi în acord cu reglementările privind protecţia monumentelor,
 • crearea unui cerc al specialiştilor din ţară şi din străinătate care să aibă ca preocupare comună aplicarea de cunoştinţe din domeniul reabilitării de monumente istorice.
Referitor la măsurile de întreţinere a clădirilor, Biroul de Coordonare Biserici Fortificate îşi asumă următoarele
responsabilităţi:
 • planificarea şi implementarea unui program de întreţinere a acoperişurilor şi a jegheaburilor şi burlanelor în patru districte bisericeşti,
 • acordarea de asistenţă şi consultanţă la cererea consistoriilor districtuale, a parohiilor şi a organizaţiilor
  saşilor originari din România şi stabiliţi in Germania în scopul planificării şi realizării măsurilor de întreţinere a bisericilor fortificate.
 Biroul de Coordonare Biserici Fortificate încearcă să obţină finanţări externe pentru diferitele activităţi, finanţări care au ca şi obiectiv principal programul de întreţinere a bisericilor fortificate. De asemenea se pregăteşte o cerere de finanţare din fonduri structurale europene prin care să se implementeze lucrări de întreţinere la aceste clădiri şi să ajute la revalorizarea infrastructurii turistice.

PRIMELE REZULTATE

 • Realizarea unui program de întreţinere a acoperişurilor în districtul bisericesc Sibiu. Acoperişurile celor mai multe biserici fortificate din district sunt întretimp etanşe iar jgheaburile şi burlanele sunt din nou funcţionale. Prin intermediul direct al Biroului de Coordonare s au întocmit proiecte sub formă prescurtată şi au fost executate măsuri de întreţinere în cazul bisericilor fortificate din Agnita, Chirpăr, Daia, Gherdeal, Nou, Roşia, Toarcla şi Veseud.
 • Depunerea în decembrie 2008 a unei solicitări de finanţare din fonduri europene pentru 18 biserici fortificate în scopul conservării peisajului unic transilvan cu biserici fortificate. Pentru bisericile care sunt parte din program se vizează atât o renovare adecvată cât şi crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe în scopul revalorizării turistice a regiunii Centru.
 • Pentru simplificarea derulării programului de întreţinere s-a elaborat un proiect standardizat într-o aşa-zisă formă prescurtată. Astfel s-a redus avansarea deteriorărilor la faţa locului, s-a facilitat dialogul cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sibiu şi cu firmele colaboratoare. Instrumentul de proiectare standardizat sub formă prescurtată se doreşte a fi aplicat şi pe viitor.
 • În momentul de faţă se lucrează la baza de date mai sus menţionată.
 • Au avut loc 2 workshopuri la care au participat membri din cadrul administraţiei bisericilor, parohi şi reprezentanţi ai altor proiecte al căror scop comun sunt bisericile fortificate pentru a se găsi strategii noi şi a se planifica următorii paşi care trebuie facuţi.
 • Biroul de Coordonare şi-a prezentat activitatea şi responsabilităţile sale în mod regulat, atât prin intermediul presei cât şi prin susţinerea diferitelor discursuri.
BIROUL DE COORDONARE BISERICI FORTIFICATE

Birou în cadrul Consistoriului Superior al Biserciii Evanghelice C.A. din România
str. Gen. Magheru 4
RO- 550185 Sibiu
Tel./Fax: 0040 -(0)269 -221.010
E-Mail: office@projekt-kirchenburgen.ro
Internet: www.projekt-kirchenburgen.ro

CONTUL PENTRU DONAŢII
Pentru cei care doresc să efecuteze donaţii din străinătate:
Contul Comitetului de Ajutor al Saşilor din Transilvania şi al Şvabilor de confesiune Evanghelică din Banat
Destinatar: Hilfskomitee Sb. Sachsen
Nr. cont: 7350325
BLZ 70020270
Hypovereinsbank München
Pentru acele donaţii care sunt făcute din ţară, vă rugăm să vă adresaţi telefonic sau prin email Biroului de coordonare biserici fortificate.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen